Star and Key of the Indian Ocean

Дата: Петък, 29 Септември 2023 | Сега е 09:56 в Порт Луи, 0oF 0 oC
 

Мавриций

Обща информация

География

История

Туризъм

Икономика

Икономика

Мавриций е една от най-стабилните икономики в Африка с годишен ръст от 6% за последните две десетилетия. Силно зависим от производството на захар преди, Мавриций насочва своето развитие и в други икономически дейности: финансови услуги; информационни технологии; аутсорсинг на бизнес процеси,  услуги в счетоводството, в областта на ИТ услугите и кол-центрове аутсорсинг; иновативни технологии; строителство ;  експорт на риба и рибни продукти. Развиващи се нисшови сектори са частни клиники и здравеопазване, научни разработки, университети,  развлекателния бизнес, филмово производство и др.

 

Столицата Порт Луи (приблизително 150 хил. ж.), е вторият по значение финансов център на Африка след Йоханесбург. Градът има също така най-високия жизнен стандарт в Африка, тук е разположено и най-голямото пристанищно съоръжение в Индийския океан.

 

Мавриций е избиран за пет поредни години начело на класацията за най-добре управляваните държави в Африка. Според Индекса за демокрация, Мавриций е единствената африканска държава, която упражнява "пълна демокрация".

 

Въпреки несигурността в световната икономика, инвеститорите продължават да считат Мавриций за привлекателна инвестиционна дестинация и своеобразна "порта" към континентална Африка. Актуална икономическа информация и съдействие при търговия и инвестиции може да се намери на сайта - http://www.edbmauritius.org/ и http://www.investmauritius.com/

 

Стопанство - една от най-динамично развиващите се страни в Африка. Създадена е "свободна експортна зона", където работят 495 предприятия, в които са заети 82 хил. души. Там се произвеждат текстилни, шивашки и трикотажни изделия, парфюмерия, обувки. Регистрирани са над 1 600 офшорни компании. В страната има 17 захарни завода и 8 чаени фабрики. Извършва се и обработка на изкуствени рубини за часовници. Селскостопанските земи заемат 56 % от площта. Отглежда се захарна тръстика (600 хил. т захар), чай (6 хил. т), тютюн, алое, банани и др. Развъжда се главно едър рогат добитък и кози.

 

Островът се превръща в една от водещите в света дестинации за лукс туризъм. Мавриций получава три пъти наградата "Водеща световна островна дестинация", награди за "Най-добрият плаж в света", "Водеща голф дестинация". Малката страна посреща над 1 милион туриста годишно и може да се похвали с един от най-високите проценти в света на завърнали се туристи.

For latest economic news, trade and investment posibilities in Mauritius, please visit:

 

Mauritius International Benchmarks